Persondatapolitik


Oplysninger om databeskyttelse til World Visitor ASs kunder

Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan World Visitor AS håndterer dine personoplysninger, og hvordan databeskyttelsen sikres. Du får at vide, hvilke af dine persondata vi behandler hvornår og hvorfor. Desuden oplyser vi dig om dine rettigheder og giver dig supplerende lovanbefalede oplysninger.

Udover den i det følgende beskrevne databehandling kan der ske en supplerende databehandling, hvis du har givet dit samtykke til det. I dette tilfælde bestemmes omfanget af databehandlingen af dit samtykke.

 
 

I. Vedr. omfanget af dataindsamlingen, anvendelsesformål og videregivelse af data

1. Din rejse

Hvis du booker en rejse via World Visitor AS, indsamler vi ved hjælp af bemyndigede og kontrollerede serviceydere data om dig med det formål at, kunne gennemføre rejsen. De oplysninger som indsamles om dig, er især navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, rejsedata (ud- og hjemrejsedato, afgangslufthavn / buspåstigningssted) samt bookingdata (valgt rejse, eventuelt forlængelsesuge). Du er forpligtet at stille disse data til rådighed, for at vi kan opfylde kontrakten. Undlader du at give os de nødvendige oplysninger, kan vi ikke gennemføre din booking.

Med henblik på at gennemføre og afvikle rejsen sender vi de i henhold til pkt. 1 indsamlede data til et lokalt bureau, der overtager den videre afvikling af rejsen. Videregivelsen af dine data vil kun finde i det omfang, det er nødvendigt for at de virksomheder, der har påtaget sig at arrangere rejsen, f.eks. flyselskab, busselskab (lokal transport til hotel eller ved rundrejser) eller hotel (overnatninger) kan gennemføre din rejse. Både bureauet og de andre serviceydere er beliggende uden for EU / det europæiske økonomiske samarbejdsområde, hvis din feriedestination ligger uden for EU / det europæiske økonomiske samarbejdsområde.

I dette tilfælde behandles dine data i henhold til retssystemet i det pågældende land, hvor virksomheden har sit hjemsted. Læs venligst de pågældende bestemmelser om databehandling, når du er på din rejsedestination.

Hvis du benytter dig af muligheden for at sende os en e-mail eller bruger vores kontaktformular, indsamler vi de data, vi har fået i den forbindelse, til at bearbejde din forespørgsel. I henhold til din forespørgsel pr. e-mail eller via kontaktformularen efterkommer vi en eventuel kontaktanmodning eller andre ønsker om information eller tilsende’ lse af materiale (f.eks. bestilling af katalog).

De indsamlede data fra rejsebookingen bruges desuden til afvikling af garantisager eller andre reklamationer, hvor dette er påkrævet for at varetage World Visitors interesser. Desuden kan disse data videregives til eksterne revisorer og/eller skatterådgivere i forbindelse med deres rådgivnings- og kontrolopgave. Dataene om dig slettes, når de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, som oplysningerne er indhentet til.

 
2. Vedr. reklamemæssig brug af data

World Visitor AS samt til dette formål bemyndigede og kontrollerede serviceydere (f.eks. Lettershops) bruger dit navn og adresse til yderligere kundebindings- og kundeaktiveringstiltag.

Tiltagene omfatter tilsendelse af flere oplysninger om interessante produkter og serviceydelser pr. post eller tilsendelse af gavekort. På den måde vil World Visitor AS gøre sine kunder opmærksom på flere interessante feriemuligheder og opnå en langsigtet kundebinding. Videregivelse af dine data til tredjemand til reklamemæssige formål finder ikke sted. Anvendelse af dit telefonnummer og e-mailadresse til reklamemæssige formål finder ikke sted medmindre World Visitor forinden har indhentet et særskilt samtykke fra dig. Der gælder dog følgende undtagelse: Hvis World Visitor AS i forbindelse med salg af produkter modtager din e-mailadresse, bruger World Visitor AS e-mailadressen til at reklamere for egne, lignende produkter. Du kan til enhver tid frabede dig den reklamemæssige brug, og ved indsamling af data og ved hver reklamemæssig forespørgsel gøres du opmærksom herpå. Såfremt der ikke foreligger supplerende samtykke, bruges navn og adresse – inklusive e-mailadresse – ikke til reklamemæssige formål, hvis du i en periode på 7 år ikke har ytret interesse i at fortsætte kunderelationen til World Visitor AS. Her bruger vi følgende aktivitetskendetegn: Rejsebooking / reservation af en rejse.

Desuden behandler World Visitor AS bestillingsdata og data, som vi får som et led i brugen af onlinetilbud/-services (firmaets egne hjemmesider), for at individualisere din rejsebooking, for løbende at forbedre den og for også fremover at kunne fremlægge tilbud af personlig interesse. Således bruger vi rejsebookingdata og data, som vi får som et led i brugen af tilbud/services, for at være dig behjælpelige med din booking og at gøre opmærksom på interessante destinationer i vores tilbud. Internt i virksomheden behandler vi disse data under et pseudonym for at imødekomme din berettigede interesse i beskyttelse af dine personoplysninger. Ved hjælp af denne databehandling kan vi ved personaliserede tilbud (hjemmeside, e-mail eller den med posten tilsendte reklame) præsentere dig for produkter, som vi mener, kunne have din interesse.

Navn og adresse samt rejsebookingdata og de data, vi modtager som et led i brugen af vores tilbud/services, bruges ikke længere til reklamemæssige formål – inklusive en med direkte markedsføring sammenhængende profilering –, hvis du eksempelvis ved at booke produkter, der tilbydes af World Visitor AS, i en periode på op til 5 år ikke har givet udtryk for din interesse i at fortsætte kunderelationen med World Visitor AS. Her bruger vi følgende aktivitetskendetegn: Rejsebooking / reservation af en rejse. Efter udløb af de 5 år bruger vi i yderligere to år navn, adresse og fødselsdag, sidste rejsebooking samt destination til at sende reklamer til dig pr. post. Hvis du inden for denne periode ikke reagerer på denne reklame, sletter vi efter udløb af disse to år også disse data.

 
3. Abonnement på et e-mailnyhedsbrev

Efter dit forudgående udtrykkelige samtykke sender vi dig et nyhedsbrev per e-mail. Samtykket omfatter også en personalisering af nyhedsbrevet.

World Visitor AS har bemyndiget en serviceyder til forsendelse af nyhedsbrevet. Såfremt der ikke foreligger supplerende samtykke, udarbejder denne virksomhed for os en anonym statistik om adgangene til et nyhedsbrev. Således får World Visitor AS en oversigt over, i hvilket omfang nyhedsbrevet rent faktisk åbnes og hvor mange abonnenter der har set på et produkt. Disse data registreres alene i form af en statistik og er anonyme.

 
4. Anbefaling gennem kunder

Hvis vores kunder gør os opmærksom på eventuelle fremtidige kunder, indsamler vi de meddelte personoplysninger for at kunne vinde nye kunder. Vi behandler og bruger navn og postadresse kun til at fremsende vores katalog. Til dette formål videregiver vi eventuelt dine data til bemyndigede serviceydere som f.eks. leverandører eller vores serviceteam. Hvis de eventuelle fremtidige kunder ikke er interesseret i vores ydelser, fremsendes ikke flere kataloger. Vi er desuden forpligtet til at oplyse den af dig nævnte person, at du har givet os adresseoplysningerne.

Af dokumentationsårsager gemmer vi dine oplysninger (oplysninger om eventuelle fremtidige kunder og den oplysning, at du har anbefalet denne person) i et år. Retsgrundlag for databehandling: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 afsnit 1f.

 
 

II. Dine rettigheder som registreret part

Hver registreret part har følgende rettigheder:
  • retten til indsigt i, hvilke oplysning der foreligger, jf. persondataforordningens art. 15.
  • retten til korrektion af ukorrekte data, jf. persondataforordningens art. 16.
  • retten til at blive slettet / “retten til at blive glemt”, jf. persondataforordningens art. 17.
  • retten til begrænsning af bearbejdning af personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 18.
  • retten til dataportabilitet, jf. persondataforordningens art. 20.

Du kan til enhver tid uden angivelse af grunde frabede dig bearbejdning af personoplysninger til reklamemæssige formål – inklusive en med direkte markedsføring forbunden profilering.

Desuden har du en generel indsigelsesret (jf. persondataforordningens art. 21 afsnit 1). I dette tilfælde skal indsigelsen mod en databehandling begrundes.

Hvis databehandling sker på grundlag af et samtykke, kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldelse af dig. De data, som allerede er behandlet på grundlag af dit samtykke, vil ikke blive berørt af tilbagekaldelsen.

For at gøre dine brugerrettigheder gældende, henvend dig venligst til privatliv@worldvisitor.dk .
Desuden kan du overfor en tilsynsmyndighed gøre indsigelser mod den af os gennemførte databehandling.

 
 

III. Generelle informationer

Ansvarshavende iht. persondataforordningen er World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo, Norge. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse hos World Visitor AS, henvend dig venligst på følgende e-mailadresse: privatliv@worldvisitor.dk. Databehandlingen sker på følgende retsgrundlag:
  • for at kunne afslutte aftaler inklusive afregning, reklamationsbearbejdning / garanti: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]b.
  • til reklamemæssig brug af data inklusive en dermed forbunden profilering: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]f.
  • til e-mailreklamer: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a. Og markedsføringslovens § 10, stk. 2.
  • til telefonreklamer: Databeskyttelsesloven § 6, jf. persondataforordningens art. 6 [1]a.

Maj 2018